Thế hệ trẻ Việt Nam nguyện noi theo lý tưởng của người

Đăng lúc: 05-05-2023 9:37 Sáng - Đã xem: 88 lượt xem In bài viết

Thế hệ trẻ Việt Nam, kính yêu người thanh niên yêu nước

Nguyễn Tất Thành, lý tưởng của Người cao đẹp nhất

Người tiên phong đi tìm đường cứu nước

Ba mươi năm bôn ba, Người xa nước đi tìm

 

Đường cứu nước, Người tìm thấy ở chủ nghĩa Mác Lê Nin

Mắt rớm lệ, Người trở về đất nước

Người tiên phong mở đường đi trước

Dẫn lối, chỉ đường cho dân tộc đánh đuổi giặc ngoại xâm

 

Người lái con thuyền cách mạng đi đến thành công

Người đã đọc Tuyên ngôn độc lập

Khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Đem lại cho dân, đời hạnh phúc ấm no

 

Nguyễn Tất Thành – Hồ Chí Minh chưa khi nào ngơi nghỉ

Bảy mươi chín mùa xuân, Người đã quên mình

Dân tộc Việt Nam đã sinh ra người con vĩ đại

Và lại chính Người đã làm rạng rỡ đất nước ta, dân tộc Việt Nam ta!

 

Nguyễn Tất Thành – người thanh niên yêu nước

Thế hệ trẻ Việt Nam nguyện noi theo lý tưởng của Người

Sống – chiến đấu – lao động – học hành – công tác

Theo tấm gương của Người là lẽ sống của thanh niên!

Nguyễn Hồng Quang

Tổ dân phố Kim Tỉnh, phường Trung Thành, TP Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên