Thông báo về việc tham gia ý kiến xây dựng Luật Thi đua – khen thưởng (sửa đổi)

Đăng lúc: 10-08-2018 10:51 Chiều - Đã xem: 67 lượt xem In bài viết

Thực hiện quy điṇh của Luật ban hành văn bản quy pham pháp luật năm 2015; Thông báo Kết luận của Ban Bí thư (Văn bản số 3257-CV/VPTW ngày 07/02/2017 của Văn phòng Trung ương Đảng) và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc giao Bộ Nội vụ nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, Khen thưởng (Công văn số 6113/VPCP-PL ngày 13 tháng 6 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ), Bộ Nội vụ có dự thảo các văn bản:

  • Tờ trình Chính phủ đề nghị xây dựng dự án Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi);
  • Dự thảo Luật Thi đua khen thưởng (sửa đổi);
  • Tổng kết đánh giá 13 năm thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng;
  • Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng Luật Thi đua khen thưởng.

Hội Cựu TNXP Việt Nam đã có công văn số 241/HCTNXPVN ngày 09 tháng 8 năm 2018 gửi các Tỉnh/ Thành hội, Ban Liên lạc về việc tham gia ý kiến xây dựng Luật Thi đua – khen thưởng, phần tặng thưởng Huy chương TNXP vẻ vang.

Toàn văn các văn bản trên đều có thể đọc, hay tải về máy từ website cuutnxpvietnam.org.vn trong chuyên mục Văn bản pháp luật của mục VĂN BẢN.

Các ý kiến đóng góp của các tổ chức Hội, Ban liên lạc, hội viên Cựu TNXP xin gửi văn bản về Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương (số 103, phố Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội), Bộ Nội vụ (số 8, Tôn Thất Thuyết, quận Cầu Giấy, Hà Nội). và gửi file  về địa chỉ Email: huyenthang79@gmail.com) và tnxpvietnam@gmail.com trước ngày 22/8/2018./.

Trân trọng thông báo.

Ban Biên tập