Tình hình thực hiện Quyết định 40/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp một lần đối với TNXP hoàn thành nhiệm trong kháng chiến tại Quảng Bình  

Đăng lúc: 08-05-2019 9:33 Sáng - Đã xem: 42 lượt xem In bài viết

Quyết định số 40/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 27/7/2011 về trợ cấp 1 lần đối với TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến có một ý nghĩa vô cùng quan trọng, là nguồn động viên lớn lao đối với các cựu TNXP vì nhiều lý do khác nhau vẫn chưa được hưởng bất cứ chế độ gì của Đảng và Nhà nước.

Theo đó, TNXP tập trung tham gia kháng chiến trong thời gian từ ngày 15/7/1950 đến 30/4/1975 đã hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương mà không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động, chế độ bệnh binh, chế độ thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học thì được hưởng chế độ trợ cấp.

Đối với chế độ trợ cấp một lần, tính theo thời gian thực tế trực tiếp tham gia kháng chiến của TNXP. Cụ thể, từ đủ 2 năm trở xuống, mức hưởng trợ cấp một lần bằng 2.500.000 đồng; trên 2 năm, thì từ năm thứ 3 trở đi cứ mỗi năm được cộng thêm 800.000 đồng (nếu có tháng lẻ thì đủ 6 tháng trở lên được tính tròn một năm, dưới 6 tháng được tính nửa năm; nếu không thể hiện được cụ thể thời gian tập trung tham gia kháng chiến thì chỉ thực hiện mức trợ cấp một lần bằng 2.500.000 đồng).

Đối với chế độ trợ cấp hàng tháng, TNXP tập trung tham gia kháng chiến hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương không còn khả năng lao động và sống cô đơn, không nơi nương tựa thì được xét hưởng mức trợ cấp hàng tháng bằng 360.000 đồng.

Chế độ trợ cấp quy định tại Quyết định số 40 của Thủ tướng Chính phủ đã được Cựu TNXP đón nhận, vì đây là Quyết định giải quyết về chế độ trợ cấp, tuy mức hưởng không nhiều nhưng thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với người có công lao tham gia kháng chiến. Việc Sở Nội vụ phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, các cơ quan liên quan giải đáp kịp thời các vướng mắc phát sinh theo đề nghị của các địa phương; việc phát huy vai trò nhân chứng lịch sử của các cấp Hội Cựu TNXP tỉnh Quảng Bình trong phối hợp xác minh, thẩm tra về hồ sơ của Cựu TNXP và việc chỉ đạo, triển khai có hiệu quả các quy định về chế độ trợ cấp đối với TNXP của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã đã giúp cho công tác giải quyết chế độ trợ cấp đối với cựu TNXP được thực hiện hiệu quả, bảo đảm đúng đối tượng, tiến độ, góp phần tích cực vào việc giải quyết chính sách đền ơn đáp nghĩa đối với người có công. Thanh niên xung phong, thân nhân TNXP được hưởng chế độ rất tự hào, phấn khởi khi được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước.

Bên cạnh đó, việc tạo điều kiện cho TNXP không còn giấy tờ gốc được lập hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp một lần là phù hợp với lịch sử, đặc thù của TNXP, đã tạo nên sự phấn khởi và đồng thuận cao trong nội bộ TNXP tham gia kháng chiến.

Qua gần hơn 7 năm thực hiện Quyết định 40/QĐ-TTg, với sự phối hợp nhịp nhàng của các ban, ngành hữu quan đặc biệt là Sở Nội vụ và Sở Lao động, Thương binh & Xã hội tỉnh, trải qua 17 đợt xét duyệt, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã ban hành 62 Quyết định giải quyết cho: 9.536 trường hợp hưởng trợ cấp 1 lần đối với TNXP còn sống; 1.112 thân nhân TNXP đã từ trần và trợ cấp thường xuyên cho 32 trường hợp Cựu TNXP cô đơn không nơi nương tựa, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Từ những kết quả đã đạt được sau hơn 7 năm triển khai thực hiện Quyết định 40 và để tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn nữa việc giải quyết các tồn đọng về giải quyết chế độ đối với TNXP, trong thời gian tới, Hội Cựu Thanh niên xung phong các cấp trong toàn tỉnh tập trung thực hiện một số công việc như sau:

– Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện Quyết định số 40 trong các cấp Hội và cán bộ, hội viên.

– Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, đoàn thể với Hội Cựu Thanh niên xung phong các cấp để rà soát các đối tượng còn tồn đọng chưa được giải quyết chế độ, chính sách nhằm thực hiện có hiệu quả việc hướng dẫn kê khai, xét duyệt hồ sơ và giải quyết chế độ đối với TNXP.

– Thực hiện đầy đủ, đúng quy trình xét duyệt hồ sơ và niêm yết công khai, minh bạch kết quả xét duyệt ở cơ sở và khu dân cư, thông báo trên sóng phát thanh ở cơ sở để nhân dân biết, kiểm tra và giám sát.

– Tập trung thực hiện việc chi trả chế độ trợ cấp cho TNXP kịp thời, đúng đối tượng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ đối với TNXP.

– Tăng cường tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác giải quyết chính sách người có công ở các cấp.

Qua theo dõi hiện nay Hội Cựu TNXP các huyện, thị Bố Trạch, Quảng Trạch, Ba Đồn và Lệ Thủy còn tồn đọng khá nhiều hồ sơ cần giải quyết. Các Hội cấp huyện khác: Minh Hóa; Tuyên Hóa, Đồng Hới, Quảng Ninh về cơ bản đã giải quyết xong chế độ cho các cựu TNXP đủ tiêu chuẩn./.

   Lê Thu Hồng