Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp các anh hùng và thân nhân anh hùng vừa được phong tặng cùng lãnh đạo Hội Cựu TNxP Việt Nam

Đăng lúc: 04-06-2018 10:53 Sáng - Đã xem: 54 lượt xem In bài viết
  • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp các anh hùng và thân nhân anh hùng vừa được phong tặng cùng lãnh đạo Hội Cựu TNxP Việt Nam 1