Trao tiền trợ cấp cho nữ cựu TNXP có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở Thanh Hóa

  • Trao tiền trợ cấp cho nữ cựu TNXP có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở Thanh Hóa 1