Về vụ án cô giáo Lê Thị Dung

Đăng lúc: 12-06-2023 7:54 Chiều - Đã xem: 196 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

Sáng ngày 09/5/2023, tại Hội nghị các cơ quan Tư pháp tỉnh Nghệ An,  Luật sư Vũ Trọng Kim, Chủ tịch Hội  Cựu TNXPViệt Nam, Đại biểu Quốc hội Khóa XV đã trình bày quan điểm. Được phép của Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam, Ban biên tập website cuutnxpvietnam.org.vn xin trích đăng một số đoạn:

 … “Một là, cơ quan tiến hành tố tụng (THTT) huyện Hưng Nguyên không hề đưa ra được Tài liệu chứng cứ hoặc Văn bản quy phạm pháp luật nào liên quan đến việc hướng dẫn Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị sự nghiệp là Trung tâm giáo dục thường xuyên nói chung và huyện Hưng Nguyên nói riêng. Vậy văn bản nào làm căn cứ bác bỏ Quy chế chi nội bộ mà bị cáo là người chủ trì phê duyệt ? Trong khi đó, Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ; Thông tư số 71/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính; và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 đều quy định “quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập”. Trung tâm này chính là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, được tự ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ. Bên cạnh đó, ngoài việc dân chủ xây dựng, công khai minh bạch Quy chế này thì đơn vị cũng đã thực hiện chi nhiều lần, nhiều năm và cũng đều có báo cáo thường xuyên, định kỳ cho Phòng Tài chính huyện, Kho bạc nhà nước huyện Hưng Nguyên kiểm soát chi. Các cơ quan này đều không có ý kiến phản hồi về cho đơn vị hay là Phòng Giáo dục huyện.

    Hai là, xét về tình tiết buộc tội định khung tại điểm b khoản 2 Điều 356 Bộ luật hình sự về “Phạm tội 02 lần trở lên”, là trường hợp có từ 02 lần trở lên lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ gây thiệt hại về tài sản từ 10.000.000 đồng” trở lên vì động cơ “vụ lợi”. Trong trường hợp này, cơ quan THTT cho rằng trong 05 năm liên tục (từ 2012 đến 2017) bị cáo đã nhiều lần duyệt chi sai tiền giờ giảng dạy để thanh toán lương và phụ cấp hàng tháng cho cá nhân bị cáo, tổng cộng 45 triệu đồng, tức là dưới 10 triệu đ/năm (hay dưới 01 triệu đ/tháng) là chưa đủ cấu thành vật chất tối thiểu (10 triệu đồng) theo quy đinh tại Điều 356 BLHS. Và rõ ràng trong phạm vi thời gian và không gian nhất định, Trung tâm giáo dục Hưng Nguyên, dựa trên cơ sở Quy chế chi tiêu nội bộ đã họp bàn thống nhất và công khai trước đó; đã gửi báo cáo chi thường xuyên, định kỳ hàng tháng, hàng quý, hàng năm cho Phòng Tài chính, Kho bạc nhà nước huyện Hưng Nguyên biết. Như vậy, chuỗi hành vi này có liên quan mật thiết đến nhau, nếu tách mỗi hành vi thì chưa đủ cấu thành tội phạm, chưa bị xử phạt vi phạm hành chính và cùng kết thúc tại một thời điểm năm 2017, do đó theo khoản 1 Điều 8 Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao ngày 30/12/2020, thì chỉ được coi là một lần phạm tội (nếu có) và không thể áp dụng tình tiết định khung phạm tội 02 lần trở lên”.