Vĩnh Phúc với việc bổ sung hình thức khen thưởng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”

Đăng lúc: 15-11-2021 10:49 Sáng - Đã xem: 199 lượt xem In bài viết

 Ngày 14/10/2021, Hội Cựu TNXP tỉnh Vĩnh Phúc đã có văn bản kiến nghị với Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV tỉnh Vĩnh Phúc có ý kiến với Quốc hội bổ sung hình thức khen thưởng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” vào dự án luật thi đua, khen thưởng (sửa đổi) sắp tới.

Trả lời kiến nghị của Hội, ngày 08/11/2021, Đoàn ĐBQH tỉnh có ý kiến như sau: Đoàn ĐBQH tỉnh trân trọng ghi nhận công lao to lớn của lực lượng thanh niên xung phong đối với đất nước, trong đó có các thế hệ TNXP tỉnh Vĩnh Phúc, trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ biên giới, làm nhiệm vụ quốc tế ở Lào, Campuchia, khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng kinh tế, sau khi giải phóng miền Nam thống nhất đất nước năm 1975.

Ngày 23/10/2021, đồng chí Nguyễn Văn Mạnh (ảnh trên) – Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã có bài phát biểu trực tuyến về dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi), trong đó có nội dung: “Dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) quy định hình thức khen thưởng ” Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”, để tặng và truy tặng cho cá nhân là TNXP trong các thời kỳ kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tôi đồng tình với đề xuất trên, việc đưa danh hiệu này vào dự thảo luật thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với công lao to lớn của cựu TNXP với đất nước, đồng thời thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam, tri ân những người có công với cách mạng và có ý nghĩa giáo dục thể hệ trẻ sâu sắc. Mặt khác, theo báo cáo đánh giá tác động của Bộ Nội vụ cho thấy trong số 670.000 cựu TNXP, còn khoảng 588.000 TNXP chưa được khen thưởng thành tích kháng chiến, nên thiệt thòi cho các cựu TNXP chưa được khen thưởng. Đề nghị Chính phủ xem xét chỉ đạo tổng kết việc thi hành pháp luật về thi đua khen thưởng đối với TNXP, tuân thủ quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật, để khi Luật được ban hành đảm bảo phù hợp chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và bảo đảm tính khả thi”.

Hội Cựu TNXP tỉnh Vĩnh Phúc thể theo nguyện vọng của hơn 7.000 cựu TNXP trong tỉnh tha thiết đề nghị Nhà nước tặng thưởng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” cho lực lượng TNXP. Đây là sự ghi nhận xứng đáng với những thành tính đóng góp của lực lượng TNXP qua các thời kỳ.

Minh Ngọc

 Văn phòng Tỉnh hội