VTV ghi hình ở Hà Nội, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình để làm phim về TNXP

Đăng lúc: 06-06-2018 9:20 Sáng - Đã xem: 57 lượt xem In bài viết
  • VTV ghi hình ở Hà Nội, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình để làm phim về TNXP 1
  • VTV ghi hình ở Hà Nội, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình để làm phim về TNXP 2
  • VTV ghi hình ở Hà Nội, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình để làm phim về TNXP 3
  • VTV ghi hình ở Hà Nội, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình để làm phim về TNXP 4