Lá thư không rõ địa chỉ

Đăng lúc: 04-08-2017 7:32 Sáng - Đã xem: 40

Đầu năm 1968 đơn vị cơ động C4 thuộc Công an vũ trang của tỉnh, được lệnh phối hợp với Tiểu đoàn 428 của tỉnh Sơn La vây ép và tiêu diệt 2 đồn Ca Bun và Ca Đưa án ngữ và bảo vệ phía tây Pha Th[i]í. Là tiểu đoàn thiếu nên tỉnh điều động thêm 2 Trung đội TNXP CT8 chúng tôi ...

1 8 9 10