Danh sách Ban Kiểm tra nhiệm kỳ IV

Đăng lúc: 17-12-2019 11:27 Sáng - Đã xem: 117 lượt xem In bài viết

Đại hội nhất trí 100% bầu 5 đồng  chí vào Ban Kiểm tra

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

Ảnh

1.       

Nguyễn Quang Trung

Phó Chủ tịch Hội, Trường ban Kiểm tra

2.       

Đồng Sỹ Tiến

Uỷ viên Ban Kiểm tra

3.       

Phạm Thị Mỹ Hạnh

Uỷ viên Ban Kiểm tra

4.       

Nguyễn Thị Diệp

Uỷ viên Ban Kiểm tra

5.       

Vũ Trung Tú

Uỷ viên Ban Kiểm tra