Danh sách Đoàn chủ tịch Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam (cập nhật tháng 8-2022)

Đăng lúc: 15-08-2022 9:20 Sáng - Đã xem: 138 lượt xem In bài viết

Danh sách Đoàn chủ tịch Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam

(Khóa 4, nhiệm kỳ 2019 – 2024)

TT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ẢNH

1

Vũ Trọng Kim

Chủ tịch TW Hội

2

Phan Diễn

Ủy viên

3

Lê Văn Hòa

Chánh Văn phòng TW Hội

4

Thân Đức Nam

Phó Chủ tịch TW Hội

5

Nguyễn Anh Nhưỡng

Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Lạng Sơn

6

Cù Văn Phiên

Ủy viên

7

Phạm Thị Thao

Chủ tịc Hội Cựu TNXP Đà Nẵng

8

Ngô Văn Tuyến

Trưởng ban Tổ chức- Kiểm tra và Tuyên truyền TW Hội

9

Nguyễn Cao Vãng

Ủy viên