Danh sách Đoàn chủ tịch Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam, Khóa 4, nhiệm kỳ 2019 – 2024 (đến tháng 12-2022)

Đăng lúc: 13-02-2023 1:47 Chiều - Đã xem: 139 lượt xem In bài viết

 

TT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ẢNH

1

Vũ Trọng Kim

Chủ tịch TW Hội

2

Phan Diễn

Ủy viên

3

Lê Văn Hòa

Chánh Văn phòng TW Hội

4

Thân Đức Nam

Phó Chủ tịch TW Hội

5

Nguyễn Anh Nhưỡng

Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Lạng Sơn

6

Cù Văn Phiên

Ủy viên

7

Phạm Thị Thao

Chủ tịch Hội Cựu TNXP Đà Nẵng

8

Ngô Văn Tuyến

Trưởng ban Tổ chức- Kiểm tra và Tuyên truyền TW Hội

9

Nguyễn Cao Vãng

Ủy viên

10

Võ  Thanh Phong

Chủ tịch Hội Cựu TNXP TP Hồ Chí Minh

11

Lê Văn Thành

Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Thanh Hóa

12

Nguyễn Văn Đính

Chủ tịch Hội Cựu TNXP Hà Nội

Bổ sung thêm ba đồng chí 

  1. Vũ Thanh Phong, Chủ tịch Hội Cựu TNXP TP Hồ Chí Minh 
  2. Lê Văn Thành, Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Thanh Hóa
  3. Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Cựu TNXP Hà Nội