Danh sách Thường trực Đoàn chủ tịch Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam (cập nhật tháng 6/2022)

Đăng lúc: 03-06-2022 2:50 Chiều - Đã xem: 141 lượt xem In bài viết

TT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ẢNH

1

Vũ Trọng Kim

Chủ tịch TW Hội

2

Thân Đức Nam

Phó Chủ tịch TW Hội

3

Ngô Văn Tuyến

Trưởng ban Tổ chức- Kiểm tra và Tuyên truyền TW Hội

4

Lê Văn Hòa

Chánh Văn phòng TW Hội