DANH SÁCH ĐOÀN CHỦ TỊCH BAN CHẤP HÀNH HỘI CỰU TNXP VIỆT NAM (khóa III, nhiệm kỳ 2014-2019)

Đăng lúc: 18-09-2017 3:18 Chiều - Đã xem: 66 lượt xem In bài viết

 

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

1

Võ Văn Cận

Phó Chủ tịch, cán bộ chuyên trách, phụ trách công tác tuyên truyền – thi đua

2

Phan Diễn

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Ủy viên Đoàn Chủ tịch

3

Vũ Trọng Kim

Chủ tịch, cán bộ chuyên trách            

4

Trần Khắc Lộng

Ủy viên Đoàn Chủ tịch

5

Trần Văn Mãnh

Phó Chủ tịch, cán bộ chuyên trách, theo dõi các tỉnh phía Nam

6

Cù Văn Phiên

Phó Chủ tịch Thường trực Hội, cán bộ chuyên trách

7

Tô Huy Rứa

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,  Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Đoàn Chủ tịch    

8

Lê Trung Sơn

Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Thanh Hóa, cán bộ chuyên trách, Ủy viên Đoàn Chủ tịch    

9

Phạm Thị Thao

Chủ tịch Hội Cựu TNXP thành phố Đà Nẵng, cán bộ chuyên trách, Ủy viên Đoàn Chủ tịch  

10

Lê Thị Phương  Thảo

Phó Chủ tịch

11

Nguyễn Tiến Thụ

Anh hùng LLVTND, Ủy viên Đoàn Chủ tịch        

12

Nguyễn Cao Vãng

Phó Chủ tịch, cán bộ chuyên trách, phụ trách công tác chính sách và Cựu TNXP làm kinh tế

13

Đoàn Thị Thanh Xuân

Chủ tịch Hội Cựu TNXP TP. Hồ Chí Minh, cán bộ chuyên trách, Ủy viên Đoàn Chủ tịch        

Danh sách xếp theo thứ tự A, B, C của tến, cập nhật đến tháng 9/2017