Danh sách Đoàn Chủ tịch Khóa IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Đăng lúc: 17-12-2019 9:36 Sáng - Đã xem: 84 lượt xem In bài viết

DANH SÁCH ĐOÀN CHỦ TỊCH TRUNG ƯƠNG HỘI CỰU THANH NIÊN XUNG PHONG VIỆT NAM

(Khóa 4, nhiệm kỳ 2019 – 2024)

1

Vũ Trọng Kim

2

Phan Diễn

3

Lê Văn Hòa

4

Thân Đức Nam

5

Nguyễn Việt Phát

6

Cù Văn Phiên

7

Đỗ Quốc Phong

8

 Lê Trung Sơn

9

Phạm Thị Thao

10

Nguyễn Quang Trung

11

Ngô Văn Tuyến

12

Nguyễn Cao Vãng

13

Đoàn Thị Thanh Xuân