Danh sách Đoàn chủ tịch Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam (cập nhật tháng 12/2020)

Đăng lúc: 24-02-2021 2:11 Chiều - Đã xem: 161 lượt xem In bài viết

Danh sách Đoàn chủ tịch Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam

(Khóa 4, nhiệm kỳ 2019 – 2024)

TT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ẢNH

1

Vũ Trọng Kim

Chủ tịch TW Hội

2

Phan Diễn

Ủy viên

3

Lê Văn Hòa

Chánh Văn phòng TW Hội

4

Thân Đức Nam

Phó Chủ tịch TW Hội

5

Cù Văn Phiên

Ủy viên

6

Đỗ Quốc Phong

Chủ tịc Hội Cựu TNXP Hà Nội

7

Nguyễn Anh Nhưỡng

Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Lạng Sơn

8

 Lê Trung Sơn

Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Thanh Hóa

9

Phạm Thị Thao

Chủ tịc Hội Cựu TNXP Đà Nẵng

10

Ngô Văn Tuyến

Trưởng ban Tổ chức- Kiểm tra và Tuyên truyền TW Hội

11

Nguyễn Cao Vãng

Trưởng ban Chính sách và Phong trào kinh tế TW Hội

12

Đoàn Thị Thanh Xuân

Chủ tịc Hội Cựu TNXP Thành phố Hồ Chí Minh