Danh sách ban kiểm tra khóa IV (cập nhật tháng 12/2020)

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ẢNH

1

Nguyễn Đức Hồng

Uỷ viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng ban Chính sách & Phong trào kinh tế

 

2

Đồng Sỹ Tiến

Uỷ viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng ban Tổ chức – Kiểm tra & Tuyên truyền; Uỷ viên Ban kiểm tra

3

Nguyễn Thị Diệp

Uỷ viên Ban kiểm tra

4

Vũ Trung Tú

Nguyên Phó Chánh Văn phòng TWH Khóa II