Danh sách Thường trực Đoàn Chủ tịch (cập nhật tháng 12/2020)

Đăng lúc: 24-02-2021 11:32 Sáng - Đã xem: 44 lượt xem In bài viết

DANH SÁCH THƯỜNG TRỰC ĐOÀN CHỦ TỊCH 

(Khóa IV, nhiệm kỳ 2019-2024)

TT

HỌ TÊN

CHỨC DANH

ẢNH

1

Vũ Trọng Kim

Chủ tịch

2

Thân Đức Nam

Phó Chủ tịch

3

Ngô Văn Tuyến

Ủy viên Thường trực Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tổ chức- Kiểm tra và Tuyên truyền

4

Lê Văn Hòa

Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chánh Văn phòng

5

Nguyễn Cao Vãng

Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Chính sách và Phong trào kinh tế