Hội Cựu TNXP Hải Dương đón danh hiệu Anh hùng LLVTND cho H100 Hải Dương

  • Hội Cựu TNXP Hải Dương đón danh hiệu Anh hùng LLVTND cho H100 Hải Dương 1