Hội Cựu TNXP Tp Đà Nẵng tổng kết công tác hội năm 2015 và triển khai phương hướng công tác năm 2016

  • Hội Cựu TNXP Tp Đà Nẵng tổng kết công tác hội năm 2015 và triển khai phương hướng công tác năm 2016 1