Trao truyền niềm tin chính trị soi đường cho lớp trẻ vươn lên

Đăng lúc: 13-05-2022 2:59 Chiều - Đã xem: 114 lượt xem In bài viết

Một sứ mệnh lịch sử vẻ vang của lớp người cao tuổi và những người làm Báo hiện nay là trách nhiệm nêu gương về lòng tin chính trị nhằm soi đường, dẫn lối cho lớp trẻ vững bước vươn lên. Niềm tin chính trị được hình thành, củng cố dựa trên cơ sở trí thức khoa học cùng với tình cảm và lý tưởng cách mạng. Có niềm tin chính trị trong sáng, vững vàng thì có động lực, quyết tâm và tinh thần đoàn kết keo sơn trong tổ chức, trong cộng đồng xã hội và toàn dân tộc. Thực tiễn qua gần một thế kỷ nay, niềm tin chính trị đã trở thành “La bàn” định hướng cho mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Việt Nam xây dựng động lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi lý tưởng, mục tiêu: Độc lập gắn liền với Chủ nghĩa xã hội, đưa Nhân dân ta vượt lên mọi nguy cơ, thách thức để dành thắng lợi oanh liệt trong tất cả các cuộc kháng chiến, cứu nước và bảo vệ toàn vẹn biên cương lãnh thổ Tổ quốc; thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược xây dựng, đổi mới, phát triển đất nước; kiên định hướng tới: Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; đưa đất nước ta đạt được cơ đồ rạng rỡ và uy tín lẫy lừng trên trường quốc tế hiện nay.

Tuy nhiên, cũng qua thực tiễn, đây đó vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên, có cả cấp chiến lược do nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân chủ yếu là suy thoái đạo đức, lối sống dẫn đến lung lay niềm tin chính trị, nhìn nhận tình hình kinh tế – xã hội đất nước chỉ thấy toàn màu đen, với những sự kiện tiêu cực và những cán bộ hư hỏng, thoái hóa mà không thấy hàng ngày, hàng giờ trong xã hội ta vẫn luôn nảy nở hàng loạt tấm gương sáng ngời ở những cán bộ, đảng viên và trong các tầng lớp nhân dân thể hiện trong lao động dũng cảm, sáng tạo, tài năng, trong kiên cường, anh dũng chiến đấu quên mình vì Nước vì Dân, góp phần đưa sự nghiệp cách mạng vượt qua mọi nguy cơ, thách thức, đạt được những thành tựu to lớn này đến kỳ tích khác và đang mở ra một con đường xán lạn và viễn cảnh rực rỡ để nhân dân ta tăng thêm đoàn kết và chung sức, đồng lòng dưới sự lãnh đạo và cầm quyền của một Đảng cách mạng chân chính, thật sự Đạo đức – Văn minh, vươn tới đỉnh cao thịnh vượng, hạnh phúc.

Để ngăn ngừa tác hại của sự đánh mất niềm tin chính trị ở một số cán bộ, đảng viên làm ảnh hưởng đến niềm tin chính trị của thế hệ trẻ, lớp người cao tuổi và những người làm Báo chúng ta cần đặt nhiệm vụ trao truyền niềm tin chính trị vững vàng cho lớp con cháu là một sứ mệnh lịch sử vẻ vang trong giai đoạn cuối đời. Để hoàn thành sứ mệnh cao đẹp đó, chúng ta dồn tâm huyết vào việc Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thấm nhuần sâu sắc những lời dạy của Người và của các bậc tiền bối, cùng với những tấm gương ngời sáng của lớp lớp cán bộ đảng viên ưu tú hiện nay. Một trong những tấm gương tư tưởng, đạo đức đang soi sáng nhân sinh quan và thế giới quan được nhân dân ta và bạn bè quốc tế ngưỡng mộ là tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tư tưởng nổi bật về niềm tin chính trị trong tác phẩm được người đứng đầu Đảng ta khẳng định: “Xã hội xã hội chủ nghĩa với giá trị cốt lõi, bền vững và tốt đẹp mà nhân dân ta hướng tới là một xã hội, trong đó sự phát triển là thực sự vì con người chứ không phải vì lợi nhuận mà bóc lột và chà đạp lên phẩm giá con người”. Tất cả quyền lực thực sự thuộc về nhân dân và phục vụ lợi ích của nhân dân, chứ không phải chỉ cho một thiểu số giàu có. Theo Tổng Bí thư, cả lý luận và thực tiễn đều cho thấy xây dựng chủ nghĩa xã hội là kiến tạo một kiểu xã hội mới về chất nên không hề đơn giản, dễ dàng. Đây là cả một sự nghiệp sáng tạo vĩ đại, đầy thách thức, khó khăn. Một sự nghiệp đòi hỏi tinh thần tự giác, kiên trì, hướng đích lâu dài, không thể nóng vội, đòi hỏi ý chí “thắng không kiêu, bại không nản”. Tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gieo vào lòng và trao truyền khát vọng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ta ngọn lửa niềm tin vào con đường Bác Hồ, Đảng ta, Nhân dân ta đã chọn.

Rất đông cán bộ, đảng viên và những người làm Báo đã bày tỏ tâm đắc với câu nói đầy tính nhân văn của người đứng đầu Đảng ta “Hạnh phúc của con người không phải chỉ ở chỗ nhiều tiền, lắm của, ăn ngon, mặc đẹp mà còn ở sự phong phú về tâm hồn, được sống giữa tình thương và lòng nhân ái, lẽ phải, công bằng; một xã hội quyết liệt đẩy lùi, đi đến triệt tiêu cái ác, cái xấu. Thế nên nuôi dưỡng niềm tin chính trị ở mỗi cán bộ, đảng viên và lớp người cao tuổi phải gắn với danh dự và dám hy sinh, không chạy theo tham vọng vật chất, không sa vào những vũng bùn nhơ nhớp của chủ nghĩa cá nhân. Luôn luôn phấn đấu hoàn thành vai trò “công bộc của dân” và chính đó là cách thể hiện niềm tin chính trị đúng đắn và sáng suốt nhất cho lớp con cháu noi theo.

Nguyễn Anh Liên