Chế độ Bảo hiểm y tế và mai táng phí với cựu thanh niên xung phong

Đăng lúc: 20-03-2018 10:03 Sáng - Đã xem: 83 lượt xem In bài viết

Hỏi: Chúng tôi là cựu Thanh niên xung phong (TNXP) xuất ngũ về địa phương, được biết có chế độ Bảo hiểm y tế (BHYT) và khi từ trần được trợ cấp mai tang phí có đúng không? Theo những văn bản nào? Thủ tục, trách nhiệm giải quyết thế nào?

Trả lời:

  1. TNXP hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến chống Pháp; kháng chiến chống Mỹ; chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Bắc, biên giới Tây Nam, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau 30/4/1975 xuất ngũ về địa phương được hưởng chế độ BHYT và khi từ trần được hưởng chế độ mai tang phí theo quy định tại Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 (TNXP chống Mỹ), Quyết định số 170/2008/QĐ-TTg ngày 18/12/2008 (TNXP chống Pháp) và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/1/2011 (TNXP biên giới và giúp bạn) của Thủ tướng Chính phủ.
  2. Thủ tục, trách nhiệm giải quyết chế độ BHYT và chế độ mai tang phí thực hiện theo quy định tại: Thông tư số 24 /2007/TT-BLĐTBXH ngày  09/11/2007 đối với TNXP chống Pháp; Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 7/12/2005 của Liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính và Công văn số 421/NCC ngày 15/5/2012 của Cục Người có công đối với TNXP chống Mỹ; Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính đối với TNXP tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau 30/4/1975. Các văn bản này Hội Cựu TNXP Việt Nam đã gửi Hội Cựu TNXP các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, đề nghị liên hệ với Hội cựu TNXP các cấp để được hướng dẫn giải quyết.

BAN CHÍNH SÁCH