Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 29/2016/QĐ-TTg

Đăng lúc: 20-03-2018 9:58 Sáng - Đã xem: 88 lượt xem In bài viết

Được biết Thủ tướng đã ký Quyết định số 29/2016/QĐ-TTg về điều chỉnh chế độ trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong (TNXP) đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến, xin hỏi việc thực hiện cụ thể thế nào?

 

Ngày 05/7/2016, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 29/2016/QĐ-TTg về điều chỉnh chế độ trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong (TNXP) đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/8/2016. Theo đó, quyết định điều chỉnh trợ cấp đối với TNXP đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 (kể cả Quyết định số 104/1999/QĐ-TTg ngày 14/4/1999 trước đậy) của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến từ 360.000 đồng/tháng lên 540.000 đồng/tháng kể từ ngày 01/01/2016.

Trường hợp TNXP từ trần kể từ ngày 01/01/2016 nhưng chưa được điều chỉnh trợ cấp theo Quyết định này thì người tổ chức mai táng được truy lĩnh khoản tiền chênh lệch do điều chỉnh trợ cấp kể từ ngày 01/01/2016 đến tháng TNXP từ trần (số tiền 180.000 đồng/tháng).

Lưu ý: Đối với TNXP đang hưởng mức trợ cấp hàng tháng theo chế độ 12 kg gạo tại Quyết định số 104/1999/QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ, nếu chưa được điều chỉnh lên hưởng mức trợ cấp hàng tháng 360.000 đồng theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011của Thủ tướng Chính phủ, thì đề nghị điều chỉnh hưởng mức trợ cấp 540.000 đồng. Đồng thời đề nghị cơ quan có thẩm quyền ra quyết định điều chỉnh để đối tượng này được truy lĩnh số tiền chênh lệch giữa giá trị 12 kg gạo so với 360.000 đồng kể từ ngày 01/10/2011 quy định tại khoản 2 Điều 3, Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 đến ngày 01/01/2016 quy định tại Điều 1, Quyết định số 29/2016/QĐ-TTg Ngày 05/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Khi thực hiện điều chỉnh trợ cấp hàng tháng không phải làm lại hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện thẩm quyền ra quyết định điều chỉnh mức trợ cấp đối với TNXP theo quy định. Hội Cựu TNXP các tỉnh, thành phố chủ động đề nghị cơ quan chức năng địa phương và UBND tỉnh, thành phố coa quyết định kịp thời cho cựu TNXP.

 

BAN CHÍNH SÁCH