Cách đổi tên trong khi cuộc họp zoom đang diễn ra

Đăng lúc: 06-03-2021 9:43 Sáng - Đã xem: 93 lượt xem In bài viết

HỎI:

Khi tham gia họp trực tuyến, tên mặc định thường lấy theo tên do người cài đặt thiết lập, các điểm cầu khác khó nhận biết mình là ai, ở đâu; nay muốn đổi theo quy định TÊN TỈNH_Họ tên thì làm thế nào?

TRẢ LỜI:

A.   Trên máy tính

Bước 1: Khi cuộc họp đang diễn ra, bạn click vào Participants ở phía dưới màn hình.

Bước 2: Di con trỏ chuột lên trên tên của bạn cho đến khi bạn thấy tùy chọn để chọn More.

Bước 3: Click vào More> Rename.

Bước 4: Nhập tên theo quy định trong trường văn bản và nhấp chuột vào OK để xác nhận thay đổi.

B.   Trên điện thoại

Bước 1: Trong cuộc họp, bạn chạm vào Participants để hiển thị danh sách người tham gia.

Bước 2: Tìm kiếm và chọn tên của bạn từ danh sách. Sau đó, chạm vào nó.

Bước 3: Chọn Rename và nhập tên mới của bạn trong trường văn bản để đổi tên.

BBT