DANH SÁCH LIỆT SỸ TNXP trong hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm: Lào Cai (923)

Đăng lúc: 26-02-2021 2:01 Chiều - Đã xem: 167 lượt xem In bài viết
STT Họ và tên liệt sĩ Năm sinh Quê quán Đơn vị Đơn vị Ngày hy sinh
923 LƯƠNG XUÂN RUỘNG 1952 Phong Niên – Bảo Thắng N99P25 7/7/1972 7/8/1968