DANH SÁCH LIỆT SỸ TNXP trong hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm: Ninh Thuận (từ 701- 709)

Đăng lúc: 26-02-2021 1:44 Chiều - Đã xem: 117 lượt xem In bài viết
STT Họ và tên liệt sĩ Năm sinh Quê quán Đơn vị Ngày hy sinh
701 CHAMA LÉA Bộ 1946 Phước Chính – Bác Ái C7 1970
702 A Dơ THỊ BIẾT   PhướcTân – Bác Ái   1969
703 NGUYỄN VĂN CAO 1938 Phước Dinh – Ninh Phước Đoàn H50 10/10/1969
704 TA BÔ CƯƠNG   Ninh Sơn C7 1973
705 CA Tơ THỊ DẤU 1949 Phước Bình – Bác Ái   1971
706 CA Tơ ĐÁ 1937 PhướcTrung – Bác Ái C7 1968
707 PU PU ĐÔNG 1949 Phước Bình – Bác Ái   1969
708 KATƠR TỰ 1948 Phước Thắng – Bác Ái   1970
709 CA Tơ THI 1947 PhướcTrung – Bác Ái C7 1975

Theo sách Huyền thoại Thanh niên xung phong