DANH SÁCH LIỆT SỸ TNXP trong hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm: Quảng Ninh (từ 687-689)

STT Họ và tên liệt sĩ Năm sinh Quê quán Đơn vị Ngày hy sinh
687 TRẦN QUỐC HÙNG 1949 Hừng Nghị – Hôn Gai   16-06-1968
688 PHẠM VĂN 1945 Hoàng Quế – Đông Triều   7/8/1968
689 HOÀNG VĂN THIỀU 1940 Bính Xá – Đình Lập   25-07-1968