Danh sách mộ liệt sỹ Sơn La tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn

Đăng lúc: 19-08-2017 4:00 Chiều - Đã xem: 113 lượt xem In bài viết

        

TT

Họ tên liệt sĩ

Năm sinh

Nguyên quán

Ngày hy sinh

Khu, lô, hàng, số

1

Hà Văn An

1947

Chiềng Khùa, Mộc Châu

16/01/1968

5, A, 2

2

Hà Văn Chứng

1948

Mường Lang, Phù Yên

19/12/1968

5, A, 1

3

Lò Văn Con

1949

Chiềng Mai, Mai Sơn

29/07/1970

5, A, 7

4

Vi Hữu Có

1938

Huy Bắc, Phù Yên

19/12/1968

5, A, 5

5

Đinh Văn Hếch

1947

Huy Thượng, Phù Yên

24/07/1968

5, A, 4

6

Triệu văn Hoa

1950

Chiềng Sơn, Mai Châu

6/3/1970

5, A, 12

7

Hoàng Văn Ít

1944

Long Sập, Mộc Châu

30/12/1969

5, A, 6

8

Lò Minh Kương

1945

Gia Phù, Phù Yên

5/10/1969

5, A, 8

9

Lò Văn Lợi

1947

Mường Tranh, Mai Sơn

7/12/1968

5, A, 10

10

Cà Văn Ngô

1942

Mường Chùm, Mường La

10/5/1967

5, A, 9

11

Lò Văn Nhoóng

1945

Fiêng Ban, Bắc Yên

21/11/1969

5, A, 3

12

Cầm Văn Tụi

1939

Chiềng Lương, Mai Sơn

28/10/1967

5, A, 11

Danh sách này được trích trong sách Huyền thoại Trường Sơn, Công ty Văn hóa Trí tuệ Việt, Nhà Xuất bản Văn hóa Thông tin, 2007