Danh sách liệt sĩ quê Lào Cai Yên Bái, Sơn La tại các nghĩa trang tỉnh Đồng Nai

STT Họ và tên LS Năm sinh Quê quán Ngày HS Mộ tại NTLS
1 Hà Văn Chi 1954 Đồng Cương-Văn Yên-Hoàng Liên Sơn 7/12/1979 Biên Hòa
2 Lê Quang Chiến 1952 Tân Thịnh-Chấn Yên-Hoàng Liên Sơn 18/02/1979 Biên Hòa
3 Trịnh Minh Chín 1959 Tân Đồng-Chấn Yên-Hoàng Liên Sơn 16/02/1979 Biên Hòa
4 Vũ Văn Chinh 1949 Ơi Lầu -Châu Yên-Yên Bái 27/06/1972 Biên Hòa
5 Nguyễn Duy Đức 1951 –Yên Bái 15/07/1973 Thống Nhất
6 Hà Văn Hiền 1956 Hồng Ca-Chấn Yên-Hoàng Liên Sơn 5/4/1979 Biên Hòa
7 Nguyễn Quốc Hương   -Châu Giao-Lai Châu   Thống Nhất
8 Nguyễn Văn Lợi   –Lai Châu 18/04/1975 Thống Nhất
9 Nguyễn Quang Minh 1950 Hợp Ninh-Chấn Yên-Yên Bái 28/04/1975 Long Thành
10 Nguyễn Văn Minh 1954 Hôp Ninh-Chấn Yên-yên Bái 28/04/1975 Long Thành
11 Hoàng Xuân Mùi 1959 Quang Ngói A-Văn Yên-Hoàng Liên Sơn 8/3/1979 Biên Hòa
12 Vành Văn Na   Ba Nà-Lào Cai-Hoàng Liên Sơn 10/8/1970 Biên Hòa
13 Hoàng Văn Phân 1959 Yên Thượng-Văn Bàn-Hoàng Liên Sơn 19/03/1979 Biên Hòa
14 Vũ Hồng Phong   Minh Tấn-Yên Bái-Hoàng Liên Sơn 4/2/1985 Biên Hòa
15 Đỗ Viết Sáng 1947 Văn Phú-Châu Yên-Yên Bái 21/06/1969 Biên Hòa
16 Nguyễn Văn Tâm   Kim Soa-Bảo yên-Yên Bái   Long Khánh
17 Hoàng Văn Thắng 1958 Nghĩa Độ-Bảo Yên-Hoàng Liên Sơn 2/3/1979 Biên Hòa
18 Trần Đức Thanh 1955 Nga Quán-Châu Yên-Hoàng Liên Sơn 4/4/1979 Biên Hòa
19 Nguyễn Duy Thiên 1948 Bắc Hà-Bảo Yên-Yên Bái 6/4/1971 Vĩnh Cửu
20 Hoàng Kim Thiện 1943 -Từ Liêm-Yên Bái 30/11/1967 Long Thành
21 Trần Xuân Thìn 1959 Nông trường Mộc Châu–Sơn La 18/02/1979 Biên Hòa
22 Hoàng Văn Thường 1937 -Lộc Yên-Yên Bái 30/11/1969 Long Thành
23 Vi Quốc Trí 1958 Mai Sơn-Lục Yên-Hoàng Liên Sơn 12/12/1979 Biên Hòa
24 Hoàng Sơn Tùng   La Văn Chấn-Thượng Băng-Hoàng Liên Sơn 2/8/1984 Biên Hòa
25 La Xuân Tửu 1931 Mai Sơn-Mục Yên-Yên Bái 29/09/1973 Vĩnh Cửu
26 Trương Văn Viễn 1959 Võ Lao-Văn Bàn-Hoàng Liên Sơn 15/03/1979 Biên Hò

Theo trianlietsi.vn