Danh sách liệt sĩ quê Lào Cai Yên Bái, Sơn La tại các nghĩa trang tỉnh Đồng Nai

STTHọ và tên LSNăm sinhQuê quánNgày HSMộ tại NTLS
1Hà Văn Chi1954Đồng Cương-Văn Yên-Hoàng Liên Sơn7/12/1979Biên Hòa
2Lê Quang Chiến1952Tân Thịnh-Chấn Yên-Hoàng Liên Sơn18/02/1979Biên Hòa
3Trịnh Minh Chín1959Tân Đồng-Chấn Yên-Hoàng Liên Sơn16/02/1979Biên Hòa
4Vũ Văn Chinh1949Ơi Lầu -Châu Yên-Yên Bái27/06/1972Biên Hòa
5Nguyễn Duy Đức1951–Yên Bái15/07/1973Thống Nhất
6Hà Văn Hiền1956Hồng Ca-Chấn Yên-Hoàng Liên Sơn5/4/1979Biên Hòa
7Nguyễn Quốc Hương -Châu Giao-Lai Châu Thống Nhất
8Nguyễn Văn Lợi –Lai Châu18/04/1975Thống Nhất
9Nguyễn Quang Minh1950Hợp Ninh-Chấn Yên-Yên Bái28/04/1975Long Thành
10Nguyễn Văn Minh1954Hôp Ninh-Chấn Yên-yên Bái28/04/1975Long Thành
11Hoàng Xuân Mùi1959Quang Ngói A-Văn Yên-Hoàng Liên Sơn8/3/1979Biên Hòa
12Vành Văn Na Ba Nà-Lào Cai-Hoàng Liên Sơn10/8/1970Biên Hòa
13Hoàng Văn Phân1959Yên Thượng-Văn Bàn-Hoàng Liên Sơn19/03/1979Biên Hòa
14Vũ Hồng Phong Minh Tấn-Yên Bái-Hoàng Liên Sơn4/2/1985Biên Hòa
15Đỗ Viết Sáng1947Văn Phú-Châu Yên-Yên Bái21/06/1969Biên Hòa
16Nguyễn Văn Tâm Kim Soa-Bảo yên-Yên Bái Long Khánh
17Hoàng Văn Thắng1958Nghĩa Độ-Bảo Yên-Hoàng Liên Sơn2/3/1979Biên Hòa
18Trần Đức Thanh1955Nga Quán-Châu Yên-Hoàng Liên Sơn4/4/1979Biên Hòa
19Nguyễn Duy Thiên1948Bắc Hà-Bảo Yên-Yên Bái6/4/1971Vĩnh Cửu
20Hoàng Kim Thiện1943-Từ Liêm-Yên Bái30/11/1967Long Thành
21Trần Xuân Thìn1959Nông trường Mộc Châu–Sơn La18/02/1979Biên Hòa
22Hoàng Văn Thường1937-Lộc Yên-Yên Bái30/11/1969Long Thành
23Vi Quốc Trí1958Mai Sơn-Lục Yên-Hoàng Liên Sơn12/12/1979Biên Hòa
24Hoàng Sơn Tùng La Văn Chấn-Thượng Băng-Hoàng Liên Sơn2/8/1984Biên Hòa
25La Xuân Tửu1931Mai Sơn-Mục Yên-Yên Bái29/09/1973Vĩnh Cửu
26Trương Văn Viễn1959Võ Lao-Văn Bàn-Hoàng Liên Sơn15/03/1979Biên Hò

Theo trianlietsi.vn