Danh sách liệt sĩ quê Lào Cai Yên Bái, Sơn La tại các nghĩa trang tỉnh Đồng Nai

Đăng lúc: 22-08-2018 11:09 Sáng - Đã xem: 75 lượt xem In bài viết
STT Họ và tên LS Năm sinh Quê quán Ngày HS Mộ tại NTLS
1 Hà Văn Chi 1954 Đồng Cương-Văn Yên-Hoàng Liên Sơn 7/12/1979 Biên Hòa
2 Lê Quang Chiến 1952 Tân Thịnh-Chấn Yên-Hoàng Liên Sơn 18/02/1979 Biên Hòa
3 Trịnh Minh Chín 1959 Tân Đồng-Chấn Yên-Hoàng Liên Sơn 16/02/1979 Biên Hòa
4 Vũ Văn Chinh 1949 Ơi Lầu -Châu Yên-Yên Bái 27/06/1972 Biên Hòa
5 Nguyễn Duy Đức 1951 –Yên Bái 15/07/1973 Thống Nhất
6 Hà Văn Hiền 1956 Hồng Ca-Chấn Yên-Hoàng Liên Sơn 5/4/1979 Biên Hòa
7 Nguyễn Quốc Hương   -Châu Giao-Lai Châu   Thống Nhất
8 Nguyễn Văn Lợi   –Lai Châu 18/04/1975 Thống Nhất
9 Nguyễn Quang Minh 1950 Hợp Ninh-Chấn Yên-Yên Bái 28/04/1975 Long Thành
10 Nguyễn Văn Minh 1954 Hôp Ninh-Chấn Yên-yên Bái 28/04/1975 Long Thành
11 Hoàng Xuân Mùi 1959 Quang Ngói A-Văn Yên-Hoàng Liên Sơn 8/3/1979 Biên Hòa
12 Vành Văn Na   Ba Nà-Lào Cai-Hoàng Liên Sơn 10/8/1970 Biên Hòa
13 Hoàng Văn Phân 1959 Yên Thượng-Văn Bàn-Hoàng Liên Sơn 19/03/1979 Biên Hòa
14 Vũ Hồng Phong   Minh Tấn-Yên Bái-Hoàng Liên Sơn 4/2/1985 Biên Hòa
15 Đỗ Viết Sáng 1947 Văn Phú-Châu Yên-Yên Bái 21/06/1969 Biên Hòa
16 Nguyễn Văn Tâm   Kim Soa-Bảo yên-Yên Bái   Long Khánh
17 Hoàng Văn Thắng 1958 Nghĩa Độ-Bảo Yên-Hoàng Liên Sơn 2/3/1979 Biên Hòa
18 Trần Đức Thanh 1955 Nga Quán-Châu Yên-Hoàng Liên Sơn 4/4/1979 Biên Hòa
19 Nguyễn Duy Thiên 1948 Bắc Hà-Bảo Yên-Yên Bái 6/4/1971 Vĩnh Cửu
20 Hoàng Kim Thiện 1943 -Từ Liêm-Yên Bái 30/11/1967 Long Thành
21 Trần Xuân Thìn 1959 Nông trường Mộc Châu–Sơn La 18/02/1979 Biên Hòa
22 Hoàng Văn Thường 1937 -Lộc Yên-Yên Bái 30/11/1969 Long Thành
23 Vi Quốc Trí 1958 Mai Sơn-Lục Yên-Hoàng Liên Sơn 12/12/1979 Biên Hòa
24 Hoàng Sơn Tùng   La Văn Chấn-Thượng Băng-Hoàng Liên Sơn 2/8/1984 Biên Hòa
25 La Xuân Tửu 1931 Mai Sơn-Mục Yên-Yên Bái 29/09/1973 Vĩnh Cửu
26 Trương Văn Viễn 1959 Võ Lao-Văn Bàn-Hoàng Liên Sơn 15/03/1979 Biên Hò

Theo trianlietsi.vn