DANH SÁCH LIỆT SỸ TNXP trong hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm: Tỉnh Bắc Ninh (từ 118-122)

Đăng lúc: 07-10-2020 1:33 Chiều - Đã xem: 52 lượt xem In bài viết
STT Họ và tên liệt sĩ Năm sinh Quê quán Đun vị Ngày hy sinh
118 NGUYỄN THẾ HUẤN 1949 Võ Cường – TP. Bắc Ninh TNXP Quyết Thắng 25-01-1968
119 NGUYỄN ĐÌNH NHA 1947 Hoài Thượng – Thuận Thành Đ209Đ.HỚI-Q. Bình 01-73
120 VƯƠNG VĂN THÍCH 1944 An Bình – Thuận Thành   7/8/1968
121 PHẠM VĂN THUỲ 1952 Bắc Ninh TĐ3 Biên giới 8/2/1979
122 NGÔXUÂN TÀI I960 Bắc Ninh Liên đội 5-TĐ 7 22-07-1978

Theo sách Huyền thoại Thanh niên xung phong