DANH SÁCH LIỆT SỸ TNXP trong hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm: Tuyên Quang (424)

Đăng lúc: 26-02-2021 10:16 Sáng - Đã xem: 190 lượt xem In bài viết
STT Họ và tên liệt sĩ Năm sinh Quê quán Đơn vị Ngày hy sinh
424 TRẦN KIM XUYÊN   Ỷ La-TX Tuyên Quang    

Theo sách Huyền thoại Thanh niên xung phong