DANH SÁCH LIỆT SỸ TNXP trong hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm: Yên Bái (442)

Đăng lúc: 26-02-2021 10:48 Sáng - Đã xem: 92 lượt xem In bài viết
STT Họ và tên liệt sĩ Năm sinh Quê quán Đơn vị Ngày hy sinh
442 PHẠM GIA TỈNH 1941 Yên Bình   7/8/1968

Theo sách Huyền thoại Thanh niên xung phong