Danh sách mộ liệt sỹ Quảng Trị tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn

Đăng lúc: 19-08-2017 3:50 Chiều - Đã xem: 120 lượt xem In bài viết

TT

Họ tên liệt sĩ

Sinh

Nguyên quán

Ngày hi sinh

Khu, lô, hàng, số

Ghi chú

1

Võ Công Ánh

1946

Hải An, Hải Lăng

9/3/1971

1,L,4

 

2

Cao Văn Bảy

 

Vĩnh Giang, Vĩnh Linh

2/1969

1,BTT,K3

 

3

Nguyễn Thanh Cải

1933

Vĩnh Kim, Vĩnh  Linh

5/5/1969

1,U,10

 

4

Nguyễn Sỹ Chít

1945

Vĩnh Kim, Vĩnh Linh

1/2/1970

1,L,10

 

5

Nguyễn Hồng Cơ

1939

Triệu Tài, Triệu Phong

4/2/1969

1,E,9

 

6

Lê Văn Cư

1948

Triệu Vân, Triệu Phong

23/12/1972

1,M,1

 

7

Hồ Bá Cự

1952

Vĩnh Long, Vĩnh Linh

6/3/1972

1,M,6

 

8

Trần Bá Đàn

1933

Triệu Hòa, Triệu Phong

21/1/1968

1,I,10

 

9

Lê Quang Đình

1929

Hải Quy, Hải Lăng

28/06/1971

1,N,6

 

10

Ngô Văn Định

1945

Vĩnh Thạch, Vĩnh Linh

26/09/1969

1,K,2

 

11

Lê Kim Hai

 

Vĩnh Long, Vĩnh Linh

6/3/1972

1,K,7

 

12

Hoàng Xuân Hiên

1951

Vĩnh Long, Vĩnh Linh

16/11/1972

1,K,8

 

13

Hồ Khương

1940

A Vao, Đak Krông

23/07/1963

1,N,2

 

14

Nguyễn Văn Kiền

1944

Vĩnh Thạch, Vĩnh Linh

13/11/1972

1,O,5

 

15

Nguyễn Đức On

1931

Hải Trường, Hải Lăng

20/12/1970

1,G,8

 

16

Ngô Quang Phè

1946

Vĩnh Giang,  Vĩnh Linh

13/01/1969

1,I,10

 

17

Nguyễn Văn Quật

1929

Triệu Giang, Triệu Phong

30/08/1971

1,M,4

 

18

Nguyễn Công Quyền

1934

Vĩnh Nam, Vĩnh Linh

7/3/1970

1,O,4

 

19

Trần Văn Quý

1946

Vĩnh Hòa, Vĩnh Linh

3/6/1970

1,M,8

 

20

Nguyễn Minh Tuấn

1946

Vĩnh Mốc, Vĩnh Linh

30/10/1969

1,L,2

Mộ nằm ở khu các tỉnh phía Nam

21

Lê Văn Sói

1945

Triệu Trạch, Triệu Phong

17/05/1971

1,T,9

Mộ nằm ở khu các tỉnh phía Nam

22

Hoàng Xuân Thế

1933

Quyết Thắng, Vĩnh Linh

25/4/1966

1,Z,3

 
             

Danh sách này được trích trong sách Huyền thoại Trường Sơn, Công ty Văn hóa Trí tuệ Việt, Nhà Xuất bản Văn hóa Thông tin, 2007