Danh sách mộ liệt sỹ Thừa Thiên – Huế tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn

Đăng lúc: 19-08-2017 4:18 Chiều - Đã xem: 71 lượt xem In bài viết

     

TT

Họ tên liệt sĩ

Năm sinh

Nguyên quán

Ngày hy sinh

Khu, lô, hàng, số

1

Nguyễn Đăng Bé

 

Hương Trạch, Hương Trà

 

1,M,7

2

Võ Bá Cần

 

Phú An, Phú Vang

2/1969

1,P,7

3

Nguyễn Văn Chinh

 

Phong Nguyên, Phong Điền

18/10/1970

1,K,5

4

A Cươi

1924

Hồng Thái, Phong Điền

20/03/1969

1,H,10

5

Nguyễn Văn Cử

 

Khương Hà, Quảng Điền

4/3/1969

1,H,7

6

Ngô Xuân Dụng

1928

Phong Thái, Phong Điền

26/04/1968

1,N,5

7

Ngô Tấn Đăng

1938

Hương Vinh, Hương Trà

11/9/1969

1,S,11

8

Nguyễn Văn Giới

1943

Hương Hồ, Hương Trà

20/12/1968

1,A,4

9

Nguyễn Khoa hầu

1949

Phong Hòa, Phong Điền

8/3/1971

1,C,8

10

Hồ Văn Hòa

1950

Phong Phú, Phong Điền

28/08/1971

1,O,9

11

Nguyễn Công Hòe

1949

Hương Thủy

2/10/1968

1,B,7

12

Đỗ Văn Hổng

1949

Thủy Thanh, Hương Thủy

27/05/1973

1,V,9

13

Nguyễn Minh Khai

1932

Thế Lộc, Phú Lộc

22/10/1966

1,G,1

14

Nguyễn Hữu Lanh

1946

Thủy Vân, Hương Thủy

4/12/1971

1,S,2

15

Lê Quý Mừng

1929

Hương Phong, Hương Hà

26/02/1968

1,R,1

16

Nguyễn Hữu Sanh

 

Thủy Vân, Hương Thủy

26/02/1973

1,R,7

17

Trần Văn Sự

 

Quảng Thái, Quảng Điền

28/08/1971

1,L,1

18

Tô Ngọc Tân

1930

Phú Hải, Phú Vang

28/08/1970

1,O,6

19

Huỳnh Như Tề

1942

Phong Hiền, Phong Điền

3/7/1969

1,N,3

20

Nguyễn Ngọc Thương

1933

Phong Chương, Phong Điền

20/02/1967

1,T,9

21

Lê xuân Vui

1934

Phong Bình, Phong Điền

1/1/1970

1,K,3

22

Trần Hữu Xinh

1922

Hương Vinh, Hương Trà

22/12/1967

1,Y,11

23

Trần Văn Xú

1950

Quảng Thái, Quảng Điền

22/08/1971

1,L,6

24

Nguyễn Ngọc Châu

1928

Hương An, Hương Trà

21/02/1960

1,Đ,1

25

Lê Hữu Phước

1935

Hương An, Hương Trà

30/01/1967

1,B,3

26

Hồ Văn Hòa

1950

Phong Thu, Phong Điền

20/08/1971

1,E,3

Danh sách này được trích trong sách Huyền thoại Trường Sơn, Công ty Văn hóa Trí tuệ Việt, Nhà Xuất bản Văn hóa Thông tin, 2007