Nghĩa trang liệt sỹ thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế

Đăng lúc: 14-04-2020 8:43 Chiều - Đã xem: 144 lượt xem In bài viết
TT Họ và tên Năm sinh Quê quán Ngày hy sinh
1 Đinh Văn Thi 03-1975
2 Nguyễn Văn Chung Hiền Thủy – Hiền Lai – Quảng Bình 1960
3 Nguyễn Văn Sang Thái Bình 1974
4 Nguyễn Văn Sanh Thái Bình 1974
5 Nguyễn Văn Thìn Hải Phòng 03-1975
6 Nguyễn Văn Tuất Nông trường Sông Con – Nghệ An 1974
7 Tống Viết Cường Cao Thạch – Cao Bằng 1967
8 Trần Văn Ry Hải Hưng 1974