Nghĩa trang liệt sỹ xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế

Đăng lúc: 14-04-2020 5:51 Chiều - Đã xem: 143 lượt xem In bài viết
  Họ và tên Năm sinh Quê quán Ngày hy sinh
1 Bùi Văn Tòn 1952 Quỳnh Vinh – Quỳnh Lưu – Nghệ An 21-03-1975
2 Chu Doanh Thuỵ 1952 Vực Lai – Ba Vì – Hà Tây 21-03-1975
3 Đào Minh Hồng 1952 Đồng Ninh – Hải Phòng 21-03-1975
4 Đào Ngọc Bích 1950 Xuân Thành – Thọ Xuân – Thanh Hoá 21-03-1975
5 Đào Xuân Kiên 1954 Hoàng Minh – Vũ Đăng – Nam Hà 21-03-1975
6 Đinh Hữu Thìn 1952 Yên Đương – Yên Mô – Ninh Bình 21-03-1975
7 Đoàn Thanh Vân V.Giang – P.Lộc 15-05-1972
8 Dương Chắc 1930 Lộc Điền – Phú Lộc – TT Huế 03-1951
9 Hà Văn Viết 1953 Hoàng Long – Chương Mỹ – Hải Hưng 23-03-1975
10 Hồ Công Dư Lộc Điền – Phú Lộc – TT Huế
11 Hồ Công Vui
12 Hồ Tiếu Vinh Hải – Phú Lộc – TT Huế
13 Hoàng Văn Bằng 1952 H. Quan – H. Hoá – Thanh Hoá 23-03-1975
14 Hoàng Văn Loan 1956 Tiên Tiến – Tiên Lãng – Hải Phòng 23-03-1975
15 Hoàng Xuân Thành 1954 Hà Tỉnh – Hà Trung – Thanh Hoá 22-03-1975
16 Huỳnh Dũng Lộc Điền – Phú Lộc – TT Huế
17 Khống Quang Thịnh 1952 Sông Thành – Vụ Bản – Hà Nam 23-03-1975
18 Kiếu Đình Tạ 1953 Thanh Bình – Lâm Thao – Vinh Phú 28-03-1975
19 Lê Đình Hanh 1935 Kỳ Châu – Kỳ Anh – Nghệ Tĩnh 12/6/1967
20 Lê Hường Lộc Điền – Phú Lộc – TT Huế
21 Lê Huy Giàu 1952 Hoàng Quy – Ninh Xuân – Thanh Hoá 21-03-1975
22 Lê Phong Doanh 1954 Quỳnh Vinh – Quỳnh Lưu – Nghệ An 21-03-1975
23 Lê Thới 1951 Lộc Điền – Phú Lộc – TT Huế
24 Lê Tiến 1952 Lộc Điền – Phú Lộc – TT Huế
25 Lê Trọng Đàng 1953 Bảng Chi – Châu Lương – Quỳ Hợp – N.An 21-03-1975
26 Lê V.Phòng 1949 Lộc Điền
27 Lê Văn Đinh 1951 Thiện Khê – Bình Nguyên – Vĩnh Phú 21-03-1975
28 Lê Văn Thảo 1946 Lộc Điền – Phú Lộc – TT Huế
29 Lê Vệ Lộc Điền – Phú Lộc – TT Huế
30 Lê Viên 10/5/1956 Lộc Điền – Phú Lộc – TT Huế 22-02-1959
31 Lê Xuân Đống 1953 N Quan – P Tử – Hải Hưng 24-03-1975
32 Lưu Bá Lâm 1952 Hùng Tiến – Phổ Yên – Bắc Thái 19-02-1975
33 Ngô Bá Ngân 1958 Thạch Hoàng – Thạch Hà – Hải Hưng 21-03-1975
34 Ngô Văn Trọng Lộc Điền – Phú Lộc – TT Huế
35 Nguyễn Đình Tiến 1958 Lộc Điền – Phú Lộc – TT Huế 12-1978
36 Nguyễn Đức Thuật 1952 Phùng Châu – Chương Mỹ – Hà Tây 23-03-1975
37 Nguyễn Đức Toàn 1954 Cẩm Bình – Cẩm Thuỷ – Thanh Hoá 21-03-1975
38 Nguyễn Duy Bão 1956 Vĩnh Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội 23-03-1975
39 Nguyễn Duy Bình 1954 Ban Đức – Chí Linh – Hải Hưng 21-03-1975
40 Nguyễn Hưu Lộc Điền – Phú Lộc – TT Huế
41 Nguyễn Hữu Tiến 1953 Minh Đức – Tứ Kỳ – Hải Hưng 21-03-1975
42 Nguyễn Huy Mạnh 1956 Nguyễn Trải – Ưng Thị – Hải Hưng 21-03-1975
43 Nguyễn Huy Mạnh 1954 HN Trải – Ưng Thị – Hải Hưng 21-03-1975
44 Nguyễn Mạnh Cần 1952 L.Học – Vĩnh Bảo – Hải Phòng 21-03-1975
45 Nguyễn Quốc Thắng
46 Nguyễn Quyết Thắng 1953 Cẩm Thạch – Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh 19-03-1975
47 Nguyễn Tất Thành 1953 Thanh Đình – Lâm Thao – Vĩnh Phú 18-03-1975
48 Nguyễn Trọng Nho 1954 Đồng Phương – Yên Chương Mỹ – Hà – Tây 21-03-1975
49 Nguyễn Tức Thành 1953 Hưng Nguyên – Xuân Liên – Nghi Xuân – Hà Tĩnh 19-03-1975
50 Nguyễn Văn Chuân 1957 Đồng Tâm – Kim Đông – Tứ Kỳ – Hải Hưng 23-03-1975
51 Nguyễn Văn Cương 1953 Hùng Vương – Vụ Bản – Nam Hà 24-03-1975
52 Nguyễn Văn Diện 1954 Tuyến Đong – Tứ Kỳ – Hải Hưng 21-03-1975
53 Nguyễn Văn Long 1956 Hà Trung – Tứ Kỳ – Hải Hưng 21-03-1975
54 Nguyễn Văn Nhắc 1950 An Đô – Bình Lục – N.Hà 21-03-1975
55 Nguyễn Văn Nhiệm 1947 Chân Lý – Lý Nhân – Nam Hà 29-04-1972
56 Nguyễn Văn Phúc 1954 Diễn Hải – Diễn Châu – Nghệ An 23-03-1975
57 Nguyễn Văn Tâm 1952 31 Tân Phú – Ngô Quyền – Hải Phòng 21-03-1975
58 Nguyễn Văn Thạnh 1950 Minh Đức – Tứ Lộc – Hải Hưng 21-03-1975
59 Nguyễn Văn Thạnh (Chạnh) 1950 Minh Đức – Tứ Kỳ – Hải Hưng 21-03-1975
60 Nguyễn Văn Thìn 1952 Song Mai – Việt Yên – Hà Bắc 19-03-1975
61 Nguyễn Văn Thương Trấn Lương – Vĩnh Bảo – Hải Phòng 23-03-1975
62 Nguyễn Văn Triển 1955 Tường Thọ – An Thuỵ – Hải Phòng 21-03-1975
63 Nguyễn Văn Ty 1952 Nghĩa Đồng – Nghĩa Hưng – Hải Hưng 24-03-1975
64 Nguyễn Văn Yến 1954 Minh Hà – Kim Môn – Hải Hưng 20-03-1975
65 Nguyễn Xuân Tình
66 Nông Văn Thu 1950 Văn Mọc – Na Rì – Bắc Thái 21-03-1975
67 Phạm Bá Chi Tân Khánh – Vụ Bản – Nam Hà 18-03-1975
68 Phạm Bá Rát 1952 Bình H – Xuân Thuỷ – Nam Hà 24-03-1975
69 Phạm Hồng Tư 1952 An Hoà – Vĩnh Bảo – Hải Phòng 20-03-1975
70 Phạm Khắc Ba 1952 Kiến An – Tuyên Quang – Hải Phòng 20-03-1975
71 Phạm Tấn Cáo Lộc Điền – Phú Lộc – TT Huế
72 Phạm Tấn Chí Lộc Điền – Phú Lộc – TT Huế
73 Phạm Văn Dũng 1944 Xuân Thành – Yên Thành – Nghệ An 21-03-1975
74 Phạm Văn Kiêm 1950 Hoà Giang – Hoằng Hoá – Thanh Hoá 23-07-1975
75 Phạm Văn Minh 1952 Thạch Văn – Thạch Hà – Nghệ Tĩnh
76 Phạm Văn Riệu 1950 Hồng Quãng – Hoằng Hoá – Thanh Hoá 23-03-1975
77 Phạm Văn Rựa 1951 Tiên Thắng – Tiên Lãng – Hải Phòng 24-03-1975
78 Phạm Xuân Hồng 1947 Tứ Đông – Tứ Kỳ – Hải Hưng 21-03-1975
79 Thừa Vĩnh Phú 1968
80 Trần Ấm 1925 Lộc Điền – Phú Lộc – TT Huế 03-1956
81 Trần Chí Đường 1952 Hưng Nguyên – Xuân Liên – Nghi Xuân – Hà Tĩnh 17-03-1975
82 Trần Công Toàn 195* Thành Lợi – Vũ Bảng – Hà Nam Ninh 20-03-1975
83 Trần Đình Nam 1950 Vụ Bản – Nam Hà 29-12-1966
84 Trần Đình Thám (tức Lức) 1927 Đồng Duy – Lộc Điền – Phú Lộc 10-1968
85 Trần Doãn Lập 1951 Lập Hạ – Nam Định – Nam Hà 21-03-1975
86 Trần Huy Châu 1950 Ngọc Thạnh – Thạch Hà – Nghệ Tĩnh 23-03-1975
87 Trần Mạnh Tín 1957 Thái Thành – Diển Kim – Diễn Châu 22-03-1975
88 Trần Minh Hiến
89 Trần Thanh Tượt 1954 Nam Hà – Kiến An – Hải Phòng 20-03-1975
90 Trần Văn Dần 1950 Hưng Hoà – Thành phố Vinh 20-03-1975
91 Trần Văn Loãn 1944 Nghĩa Thịnh – Nghĩa Trực – Nam Định 21-02-1968
92 Trần Văn Trúc 1951 Đông Vệ – Đông Sơn – Thanh Hoá 21-03-1975
93 Trịnh Bá Năm 1954 Thanh Bình – Chương Mỹ – Hà Tây 21-03-1975
94 Trịnh Ngọc Dương 1951 Giao Tiến – Giao Thuỷ – Hà Nam Ninh 22-03-1975
95 Trương Quang Thắng 1952 Nghĩa Thịnh – Nghĩa Hưng – Nam Hà 24-03-1975
96 Vi Xuân Tiến 1952 Hội Sơn – Anh Sen – Nghệ Tĩnh
97 Vũ Đ.Thâu A.Hải – H.Phòng 21-03-1975
98 Vũ Khắc Hoà 1955 Phùng Châu – Chương Mỹ – Hà Tây 20-03-1975
99 Vũ Ngọc Tráng 1951 Giao Tiến – Xuân Thuỷ – Nam Hà 22-03-1975
100 Vũ Quốc Sang 1950 Thái Hoà – Bình Giang – Hải Hưng 21-03-1975
101 Vũ Văn Bão 1954 Tân Hưng – Vĩnh Bảo – Hải Phòng 21-03-1975
102 Vũ Văn Chơi 1952 Toàn Thắng – Tiên Lãng – Hải Phòng 21-03-1975

Theo nguoiduado.vn