DANH SÁCH LIỆT SỸ TNXP trong hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm: Vĩnh Phúc (từ 425 – 438)

Đăng lúc: 26-02-2021 10:23 Sáng - Đã xem: 49 lượt xem

Có 14 liệt sỹ

DANH SÁCH LIỆT SỸ TNXP trong hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm: Tuyên Quang (424)

Đăng lúc: 26-02-2021 10:16 Sáng - Đã xem: 164 lượt xem

Có 1 liệt sỹ

DANH SÁCH LIỆT SỸ TNXP trong hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm: Hà Nội (từ 183-423)

Đăng lúc: 07-10-2020 2:02 Chiều - Đã xem: 52 lượt xem

Có 241 liệt sỹ

DANH SÁCH LIỆT SỸ TNXP trong hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm: Tỉnh Bắc Kạn (từ 123-182)

Đăng lúc: 07-10-2020 1:41 Chiều - Đã xem: 59 lượt xem

Có 60 liệt sỹ

DANH SÁCH LIỆT SỸ TNXP trong hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm: Tỉnh Bắc Ninh (từ 118-122)

Đăng lúc: 07-10-2020 1:33 Chiều - Đã xem: 52 lượt xem

Có 5 liệt sỹ

DANH SÁCH LIỆT SỸ TNXP trong hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm: Tỉnh Bắc Giang (từ 44-117)

Đăng lúc: 07-10-2020 1:18 Chiều - Đã xem: 49 lượt xem

Có 74 liệt sỹ

DANH SÁCH LIỆT SỸ TNXP trong hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm: Tỉnh Thái Nguyên (từ 1-43)

Đăng lúc: 07-10-2020 12:52 Chiều - Đã xem: 72 lượt xem

Trong hai cuộc kháng chiến thẩn thánh của dân tộc ta chống giặc ngoại xâm giành dộc lập tự do cho Tổ quốc, cùng với quân và dân cả nước, lực lượng TNXP đã nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên những nẻo đường ra trận, dưới ...

Danh sách mộ liệt sỹ Hà Bắc ở nghĩa trang liệt sỹ thị xã Phước Long (Bình Phước)

Đăng lúc: 30-04-2020 9:28 Chiều - Đã xem: 346 lượt xem

Danh sách 40 mộ liệt sỹ

Nhắn tìm thân nhân và đồng đội của liệt sỹ Xuân Thùy

Đăng lúc: 24-04-2020 9:34 Sáng - Đã xem: 115 lượt xem

Nếu đồng đội và thân nhân liệt sỹ nhận được danh tính của liệt sỹ xin hãy điện thoại cho tôi (Cao Việt Đức) theo số điện thoại 0912896569, 0966896569

Thông tin tìm mộ liệt sỹ của gia đình anh Thành Đức ở Cao Bằng

Đăng lúc: 22-04-2020 3:02 Chiều - Đã xem: 195 lượt xem

Ai có thông tin về phần mộ liệt sỹ xin hãy gọi vào số ĐT 0915425887 của anh Thành Đức

1 2 3 4 8