DANH SÁCH LIỆT SỸ TNXP trong hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm: Lạng Sơn (từ 439 – 441)

Đăng lúc: 26-02-2021 10:36 Sáng - Đã xem: 121 lượt xem In bài viết
STT Họ và tên liệt sĩ Năm sinh Quê quán Đơn vị Ngày hy sinh
439 HÀ VIẾT ÂN 1937 Văn Lãng   29-08-1968
440 HOÀNG VĂN CHÂU 1948 Hoàng Việt – Văn Lãng   16-06-1968
441 HỨA VĂN TÁY 1942 Thuỵ Hùng – Văn Lãng   7/8/1968

Theo sách Huyền thoại Thanh niên xung phong